Amiga!

Amiga! är Datamuseets satsning på tjejer, teknik och kultur. Eftersom datakulturen traditionellt sett är mansdominerad ser vi ett behov av att göra en insats för just unga tjejer på detta område. Syftet med det treåriga Amiga!-projektet har varit att höja unga tjejers digitala kompetens samt ge dem verktyg att tänka kritiskt och hantera IT-samhällets utmaningar. Projektet har numera permanentas och Amiga-gruppen är en viktig del av Datamuseets ordinarie verksamhet.

Varje torsdag träffas Amigagruppen på museet för att diskutera och testa teknik. Gruppen består av ca tio tjejer som går i högstadiet och gymnasiet. De har varit med och skapat utställningarna Alltid uppkopplad och Internet IRL. De har bland annat gjort arrangemang på Girlpowerdagen och Geek Girl Meetup och hållit föreläsningar om unga och internet. Just nu arbetar de med bloggen ”Amiga tycker till”.

Amiga har också varit med och arrangerat flera Nördkollon som är ett teknikläger för tjejer. Läs mer om det på Nordkollo.se.

Amiga har en maxgräns för antal deltagare och aktiviteterna som sker under terminerna håller en röd tråd. Därför är det bäst att skicka en förfrågan om att vara med i gruppen i början av terminen.

Vad? För tjejer och ickebinära som går i högstadiet eller gymnasiet.
Var? I Rutan, Östergötlands museums pedagogiska rum.
När? Torsdagar kl 16–18. (Glöm inte att föranmäla dig till Karin eller på vår facebooksida)

Kontakt

karin.lundahl@datamuseet.se
Ring eller skicka ett sms till 072-402 38 30
Eller skriv till Datamuseet på Facebook.

Amigaprojektet stöttades av Kulturrådet 2012-2015.