Föreläsningar

Datamuseets föreläsningar organiseras i samarbete med Dataföreningen, Mjärdevi Science Park och Folkuniversitetet. Tillfällena är gratis och öppna för alla!

Isabella Scandurra (APRI eHealth)

Publika eHälsotjänster – i vårdens eller patientens tjänst?


4 november 18:00 på Hagdahls kök, Östergötlands museum

Isabella Scandurra är forskare i eHälsa vid Örebro universitet. Under 2013 blev hon högaktuell, bl a genom att leda arbetet med rapporten ”Störande eller stödjande?”, om hur eHälsosystemens användbarhet kan förbättras. Hon forskar även kring hur tillgången till patientjournalen via nätet påverkar utvecklingen av vården, för patienter såväl som för vårdpersonal.

Den 4 november gästar hon Datamuseet för att berätta om de resultat som det forskningsprojektet hittills kommit fram till.