Öppna visningar av Digitala drömmar

Datamuseets pedagog Karin Lundahl visar utställningen som handlar om den svenska datorhistorien, från de första elektronhjärnorna till dagens mobila IT-samhälle. Fokus ligger på svenska och regionala perspektiv.

Med utgångspunkt i kalla krigets teknikboom visar vi en spännande historia som vindlar sig fram genom de senaste 60 åren, via datorindustrins framväxt till hemdatorer, internet och nya kulturuttryck.

Utställningen vänder sig till dig som är intresserad av såväl datorer som samtidshistoria och visningen tar ca 60 minuter.

10/2 kl.14.00
13/2 kl.17.30

Kostnad: Ordinarie entréavgift eller säsongskort
Plats: Östergötlands museum, Sal H, Digitala drömmar