Tidigare föreläsningar

IT-trender

9 december
Daniel Akenine, Microsoft

IT utvecklas nu oerhört snabbt inom områden som Cloud Computing, hårdvara och tjänster. Daniel Akenine är teknikchef för Microsoft i Sverige och ordförande för Sveriges IT-arkitekter och kommer bl.a berätta om Microsoft Research och deras visioner för NUI’s; Natural User Interfaces och framtidens samarbetsplattformar, med mera. Välkommen!

Open Source, Open Content: Två sidor av samma mynt

11 november
Inge Wallin, KO GmbH

Open Source har blivit ett känt begrepp de senaste åren: program som man kan ladda ner gratis och använda fritt. Mindre känt är olika former av Open Content, dvs data och uppgifter som man kan använda fritt. Det mest kända exemplet är Wikipedia, det fria uppslagsverket. Men hur går det egentligen till att skapa denna fria information?

Inge Wallin kommer att prata om hur man kan jobba med både Open Source och Open Content. Det finns mängder av uppgifter man kan utföra med bara lite vilja, utan några specialkunskaper. Inge kommer att ge exempel på intressanta Open Content-projekt, visa hur man själv kan starta ett projekt och hur man sedan kan gå vidare.

Inge Wallin är en av grundarna till företaget Cendio i Linköping. Cendio var ett av de första företagen i Sverige som sålde tjänster kring Open Source. Inge är också involverad i flera Open Source och Open Content projekt.

eDemokrati

9 september
Tomas Ohlin

Tomas Ohlin har jobbat med eDemokrati i många år, och genomfört praktiska prov på flera håll. Han är en av de tidigaste förespråkarna för vidgat medborgarinflytande via nätet. Han har nyligen jobbat med de frågorna inom Regeringskansliet i två år. Tidigare var han bl a adj. professor i Linköping. Den
9 september kommer han till Datamuseet för att diskutera eDemokrati. Välkommen du också!