Kontakt

Thomas Clifford – verksamhetsansvarig
thomas.clifford@datamuseet.se
070-100 98 86

Allan Näslund – producent
allan.naslund@datamuseet.se
070-100 98 87

Elin Kusmin – pedagog
Tjänstledig 
elin.kusmin@datamuseet.se
070-101 51 39