Kontakt


Thomas Clifford – verksamhetsansvarig
thomas.clifford@datamuseet.se
070-100 98 86

Allan Näslund
Allan Näslund – producent
allan.naslund@datamuseet.se
070-100 98 87


Elin Kusmin – pedagog
elin.kusmin@datamuseet.se
070-101 51 39