Kontakt

Thomas Clifford – verksamhetsansvarig
thomas.clifford@datamuseet.se
070-100 98 86

Allan Näslund – producent
allan.naslund@datamuseet.se
070-100 98 87

Karin Lundahl – pedagog
karin.lundahl@datamuseet.se
072-402 38 30