Datamuseet IT-ceum

Kontakt


Thomas Clifford – verksamhetsansvarig
thomas.clifford@datamuseet.se
070-100 98 86

Allan Näslund
Allan Näslund – producent
allan.naslund@datamuseet.se
070-100 98 87

Maria Ståhl – pedagog
maria.stahl@datamuseet.se
073-683 90 93


Elin Kusmin – pedagog
Föräldraledig till och med 1 september 2014.