Om museet

Datamuseet IT-ceum, då, nu och sen

Datamuseet IT-ceum öppnade 2004, som ett samarbete mellan Linköpings kommun, Linköpings universitet och Saab, som Sveriges enda museum med fokus på datorrelaterad historia. Idag är verksamheten en del av Östergötlands museum som också förvaltar vår datahistoriska samling.

Östergötlands museum nyöppnade efter tre års renovering i maj 2022. Under renoveringstiden var den publika verksamheten kopplad till Datamuseet IT-ceum pausad. Under 2024 pågår planeringsarbete för att så småningom kunna öppna upp ny utställning i Östergtölands museums byggnad, för berätta om den dåtid, samtid, och framtid där datorer spelar eller har spelat stor roll. Så snart vi har nyheter att berätta kommer dessa att publiceras på denna sida och i Östergötlands museums kanaler.

Vi arbetar löpande med att underhålla vår samling som inventeras och katalogiseras. Förfrågningar om att skänka föremål till vår samling skickas till: karin.lundahl@ostergotlandsmuseum.se 

Skicka med så mycket information som möjligt om föremålet, och bifoga gärna en eller flera bilder.