Skola

Datamuseets pedagogiska program


Datamuseets pedagogiska program
Med tanke på Folkhälsomyndighetens restriktioner i samband med corona-pandemin erbjuder vi just nu enbart digitalt handledda lektioner och workshops på distans.

Lektionen genomförs via tjänsterna Google Meets eller Microsoft Teams. Antingen bjuder läraren in till den tjänst som skolan använder sig av, eller så skickar vi ut en länk som läraren tar del av. Efter inbokad lektion kontaktas läraren för genomgång av det tekniska upplägget samt för att få svar på eventuella frågor.

För att lektionen ska fungera krävs att klassrummet är utrustat med en stor skärm eller dylikt samt har god Internetuppkoppling och en fungerande mikrofon så att en dialog kan genomföras mellan elever och pedagog.

LEKTION
Tid: 30-60 min

Digitaliseringen av Sverige
Vi pratar med stöd från bilder och filmer om datorernas historia från de första stordatorerna fram till dagens mobiltelefoner och surfplattor. Pedagogen för en dialog med klassen med ett fokus som bestäms i samråd med läraren. Till exempel;

– Hur datorernas utveckling påverkat individ och samhälle
– Internets utveckling, funktion och påverkan
– Dataspelens historia
– Den tekniska utvecklingen av datorn
Programmet följer LGR11 samt anpassas helt till ålder, från förskoleklass till vuxenutbildningar. Det passar bra in i ämnen som historia, samhällskunskap, svenska och teknik.

WORKSHOPS
Tid: 30-60 min

Skapa dataspel med papper och penna
Pedagogen ger eleverna underlag för att själva komma på en idé till ett dataspel som de sedan ritar upp på papper. Processen liknar den som professionella dataspelsutvecklare använder för att brainstorma fram och utveckla snabba spelidéer genom så kallade Game Jams och kan vara en ingång till teman som kopplar till berättande, bild och form eller digital teknik och multimedia.

Kräver inga digitala verktyg, det material som behövs är färgpennor och papper, gärna A3. Anpassningsbart till alla åldrar.

Quiz!
Efter lektionen Digitaliseringen av Sverige får eleverna tillsammans med pedagogen göra ett quiz kopplat till innehållet i lektionens inriktning.
Pedagogen skickar antingen ut talonger som läraren kan skriva ut i förväg, eller så använder vi oss av kahoot! eller annat digitalt verktyg beroende på klassens önskemål.