Utställningar

På Datamuseet har vi som mål att skapa intresseväckande utställningar för alla. Vår permanenta utställning Digitala drömmar kan ses som en grundplåt för våra nya vandringsutställningar, oavsett vilka ämnen vi tar oss an.

Våra utställningar vänder sig till ungdomar och skolklasser, datorintresserade, yrkesverksamma inom IT-sektorn, föräldrar, med flera. Vår strävan är att berätta om teknikhistoria på ett sådant sätt att besökaren inte ska behöva några förkunskaper i ämnet.

Vi försöker alltid placera datortekniken i ett större sammanhang. Digitala drömmar handlar därför i första hand om hur tekniken har påverkat oss och vår omvärld de senaste 60 åren. Våra övriga utställningar bygger på samma princip vilket innebär att vi sällan fokuserar på tekniska detaljer. Istället är det datorernas roll i en social kontext som lyfts fram.

Permanenta utställningar

Digitala drömmar (på Östergötlands museum)

Vandringsutställningar *

Spela roll – en utställning om svensk spelhistoria

Hjärta spel – en hyllning till spelkulturen

Internet IRL – en utställning om ungas liv på internet

* Våra vandringsutställningar är inte längre möjliga att hyra. Håll utkik här för att se nya uthyrningsbara utställningar i framtiden.