Datorn ser dig

Under andra världskriget användes avancerade maskiner för att skriva kodade, hemliga, meddelanden. Motståndarsidan försökte lösa eller knäcka koden med hjälp av lika avancerade maskiner. Om de lyckades kunde de läsa fiendens hemliga meddelanden.

När datorerna kom användes de främst av militären. Med datorns hjälp kunde allt svårare koder tas fram. Men den gjorde det också lättare att knäcka fiendens koder. En av de allra första datorerna var brittiska Colossus. Den byggdes enbart för att knäcka tyska koder i slutet av andra världskriget.

Övervakningsteknik är idag mer än bara avlyssning och kodknäckning. Bland annat används den till att leda flygplan och fartyg så att de inte kommer ur kurs. Denna teknik uppfanns på sextiotalet då man datoriserade radarstationer för att lättare kunna hålla reda på både fiendeplan och egna plan.

Idag är vi övervakade i vår vardag. När du handlar mat kan uppgifter om dina inköp sparas i ett register för att kartlägga vad du brukar köpa. Din e-post kan enkelt övervakas och läsas av andra. Använder du passerkort på skolan eller jobbet är det lätt att se vilka tider du har varit där och vilka salar du varit i. Detta är bara några exempel på den lagliga övervakning och registrering som omger oss.