De tidiga åren

I Sverige kan vi det här med datorer. Det har vi kunnat länge, åtminstone sedan andra världskrigets slut.

1946 åkte professorn Stig Ekelöf till USA och fick se en av de första riktiga datorerna, ENIAC. Den vägde 30 ton och tog upp mer än 60 kvadratmeter.

Kort därefter skickades fem unga ingenjörer till USA för att studera matematikmaskiner, som datorerna kallades. När de återvände till Sverige hade kalla kriget börjat, en maktkamp mellan USA och Sovjetunionen.

Professor Ekelöf hade övertygat den svenska regeringen om att avsätta två miljoner till köp av en matematikmaskin. Det motsvarar 35 miljoner i dagens penningvärde. Men amerikanerna ville inte riskera att den nya tekniken föll i ryssarnas händer. Sverige fick därför inte köpa någon maskin.

Varken ingenjörerna eller professorn var beredda att ge upp sina drömmar om en svensk dator. De två miljonerna från regeringen användes därför till att bygga två helt egna datorer, BARK och BESK, som invigdes 1950 och 1953.  Svensk datorindustri var därmed född.