Kommunikation utan gränser

I tusentals år har människor drömt om att kommunicera över stora avstånd. Tidigt användes eld- och röksignaler. Så småningom tränades brevduvor. Långt senare utvecklades telegrafen och telefonen.

Idag är nästan all distanskommunikation datoriserad. Möjligheten att kommunicera direkt över hela världen är ett av vår tids största tekniska framsteg.

Internet ger oss större möjligheter än någonsin att dela med oss av våra tankar och åsikter. Tidigare var det bara de stora medierna som nådde ut med information. Tidningar, radio och tv hade stor makt över vilka händelser som skulle bli nyheter. Idag kan vem som helst göra samma sak. Allt som behövs är en dator med internet.

Att få föra ut sin åsikt och ha tillgång till information är en demokratisk rättighet. Men det finns hinder. Censur, oriktiga uppgifter och människor som medvetet sprider felaktig information är några exempel. Stora delar av världen saknar dessutom datorer och internet. Det skapar en klyfta mellan rika och fattiga, mellan den som kan delta och den som tvingas stå utanför.