För syns skull

Visades 9/12 2005 – 30/3 2006

Har du någonsin funderat på hur en viss möbel skulle se ut hemma hos dig? Med hjälp av ny teknik finns nu möjligheten att möblera virtuellt!

Utställningen visar hur tekniken kan användas i ett mer vardagligt sammanhang främst i en miljö som de flesta känner igen sig i. För att uppnå detta konstruerades och möblerades utställningen för att efterlikna ett vardagsrum.

I centrum hänger ett par Mixed Reality-glasögon vilka låter besökaren få en omedelbar idé om hur dessa fungerar och kan användas. Genom att placera ut markörer med inprogrammerade möbler, kommer besökaren att kunna få en överblick på hur vardagsrummet kommer att se ut utan fysiska möbler.

I För syns skull står hemmet i centrum men i framtiden kommer tekniken att kunna användas inom flera områden som utbildning, stadsplanering och industri. Redan nu används tekniken med framgång inom det medicinska fältet vid kirurgiska ingrepp och inom psykologin, vid behandling av fobier. Tekniken är också tänkt att användas inom tillverkningsindustrin och möjligheterna att använda mixed reality inom underhållningsbranchen är stora.