Future

Visades 9/12 2006 – 17/3 2007

Vi bör inte vara helt säkra på vad en dator egentligen är för något. Visst formar vi den till en mängd olika verktyg i vårt dagliga användande av den, men datorns natur, dess väsen om man så vill, blir allt mindre greppbar i och med nya applikationer och ökad prestanda.

Spola framåt några år – tio, kanske femtio – hur ser då relationen dator – människa ut? Avgångsstudenter från Art & Technology vid Chalmers har ägnat senaste halvåret till att fundera kring denna vår framtid med IT. Upplev deras resultat i utställningen FUTURE, december 2006 – februari 2007 på IT-ceum.

I verken undersöks begreppet framtid, med hjälp av allt från slutna system såsom målande robotar till kommunikation med ip-telefoni.