Konst ur funktion

Visades 4/5 – 4/12 2006

2006 visade Datamuseet en utställning med konst skapad på dator. Historien över den svenska datorkonsten är en berättelse om konstnärer som söker nya banor i sitt skapande och finner den i den nya tekniken, och om tekniker som nyfikna närmar sig sin teknik på sätt bortom den rena funktionen.

Titeln på utställningen anspelar på FUNKTION – ett begrepp som används inom programmering; och på FUNKTION – datorn användes som ett redskap med en avgränsad funktion, denna funktion expanderades i och med dess nya roll som konstnärligt redskap. Tillämpningen av ordet grafik för att även beteckna det datorn visade kom 1960. Idag driver datorgrafiken utveckling och försäljning av persondatorer. Slutligen även KONST UR FUNKTION – medan ’den tekniska sidan’ accepterade användandet av datorer i konsten hade konstvärlden betydligt svårare att anamma det.